TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 29-06-2018

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh quán, cần tuyển các vị trí sau:

 

 

1. Quản lý 

- Địa điểm: Chi nhánh của hệ thống quán ăn Tâm Ký.

- Thời gian làm việc: 9h30 - 23h30 ( nghỉ trưa 2 tiếng)

- Lương: 8-15 triệu.

2. Thu ngân

- Địa điểm: Chi nhánh của hệ thống quán ăn Tâm Ký.

- Thời gian làm việc: 9h30 - 23h30 ( nghỉ trưa 2 tiếng)

- Lương: 5-7 triệu. ( bao ăn ở)

3. Phục vụ

A. Fulltime

- Địa điểm: Chi nhánh của hệ thống quán ăn Tâm Ký.

- Thời gian làm việc: 9h30 - 23h30 ( nghỉ trưa 2 tiếng)

- Lương: 4 triệu. ( bao ăn ở)

B. Part time

- Địa điểm: Chi nhánh của hệ thống quán ăn Tâm Ký.

- Thời gian làm việc: theo tiếng.

- Lương: 17.000 đồng/giờ.

4. Bảo vệ ( yêu cầu từ 30-50 tuổi)

- Địa điểm: Chi nhánh của hệ thống quán ăn Tâm Ký.

- Thời gian làm việc: 9h30 - 23h30 ( nghỉ trưa 2 tiếng)

- Lương: 4-6 triệu. ( bao ăn ở).

5. Tạp vụ

- Địa điểm: Chi nhánh của hệ thống quán ăn Tâm Ký.

- Thời gian làm việc: 9h30 - 23h30 ( nghỉ trưa 2 tiếng)

- Lương: 4-5 triệu. ( bao ăn ở)

 

 

Mọi chi tiết liên hệ: 0906 767 123 (A. Ngân) để được phỏng vấn và nhận việc.

 

Tin tức KHÁC